Pellety, spotykane również na rynku pod nazwami  pelety lub pellets, to małe granulki, o ¶rednicy 6mm, uzyskane ze sprasowania trocin z czystego drewna. Pelety nie zawieraj± żadnych chemicznych dodatków (kleje, lakiery). Jako lepiszcze wykorzystuje się ligninę, która jest naturalnym składnikiem drewna. 

Surowca ani materiałdo produkcji peletu nie musimy  importować tak jak to się dzieje z rop± czy  gazem. Produkcja peletu jest jednym ze sposobów  bardzo efektywnego zagospodarowania odpadów, powstaj±cych w różnych branżach przemysłdrzewnego.

Spalanie peletu  nie  wprowadza do rodowiska naturalnego  żadnych szkodliwych substancji; spaliny z dobrze spalonych pelet to głównie para  wodna i dwutlenek węgla.

Dwutlenek węgla wydzielany w trakcie spalania peletów to dokładnie ten sam CO2, który roliny zasymilowały w trakcie wzrostu, co powoduje zbilansowanie  go w atmosferze.                                                                                                                          Ľródło: www.ofen-loew.de
Pelety maj± znacz±c± przewagę nad paliwami kopalnymi: nie wytwarzaj± szkodliwych  oparów, nie brudz±, a powstaj±ce podczas spalania  niewielkie ilo¶ci popiołów s± pożyteczne i mog± być wykorzystane do  nawożenia ogródka.                                   
 
Głównym Ľródłem pelletów s± lasy, które w Polsce rosn± na 9 mln ha, czyli pokrywaj± ponad 28 procent powierzchni kraju i s± tym samym gwarancj± dostępu do surowca. Istotne jest też to, że pelety produkowane s± lokalnie (blisko klienta), w stolarniach, tartakach co korzystnie wpływa na cenę oraz dostępno¶ć.
Opole, opolskie, opolszczyz Wiadomo¶ćAsystent sprzedaży - kupujemy kocioł na pellety

więcej